Skip to main content

Každou výměnu je potřeba dobře připravit. Organizační tým složený se zástupců spolků Pragkontakt a grenzgaenge e.V. se proto sešel za účelem posílení spolupráce a výběru vhodných lokací.

#

Praha