Finalizace trasy putování

Získané poznatky budou představeny formou interaktivní turistické mapy. V ní budou zaznamenána místa, která vyprávějí příběhy o migraci a jejích protagonistech.

#

ahoj.grenzgaenger-online.de