Česko-německé setkání žáků

Účastníci se seznámí a získají první zkušenosti s komunikací napříč hranicemi.

#

Online