Práce na internetové stránce

Výsledky projektu budou veřejnosti představeny formou webu s interaktivní mapou, který se v průběhu doby bude plnit informacemi.

#

ahoj.grenzgaenge.net