Skip to main content
 
 
 
 
 

O projektu

Projekt Sdílené dějiny – Společné cesty je projekt česko-německé školní výměny o migraci v dějinách a v současnosti. Výchozím bodem je přitom rekatolizace v českých zemích po bitvě na Bílé hoře a nucený odchod protestantů v 17. a 18. století z Čech a Moravy. Mnozí členové bratrské obce tehdy odešli do Berlína, kde nalezli nový domov v Rixdorfu v dnešní čtvrti Neukölln. Na příkladu těchto událostí se zabýváme i dalšími příběhy migrace a jejich protagonisty a hledáme odpovědi na otázky po příčinách a důsledcích migrace v minulosti a v současnosti a po tom, jak by mohla vypadat naše společná budoucnost.

Po stopách pobělohorských migrantů jsme se spolu se 12 studenty berlínské Johanna-Eck-Schule a 12 studenty Gymnázia J. V. Jirsíka z Českých Budějovic vydali zatím celkem dvakrát. Poprvé to bylo v pilotním projektu, který se kvůli covidové pandemii protáhl téměř na tři roky a k reálné výměně došlo až v roce 2022, a podruhé v roce 2023. Základ projektu tvořila v obou případech tři setkání: Úvodní třídenní setkání v Praze, pětidenní společná pěší túra z Liberce do Žitavy a závěrečné třídenní setkání v Berlíně.

Podívejte se na dokumentaci obou ročníků, na níž se částečně podíleli i sami studenti

TADY
TADY