Vítejte v projektu
Sdílené dějiny – Společné cesty

Vítejte v projektu
Sdílené dějiny – Společné cesty

Herzlich Willkommen bei
Geteilte Geschichte(n) – Gemeinsame Wege

Zde vzniká interaktivní mapa

– brzy i na Komoot.de a Mapy.cz

O projektu

Projekt Sdílené dějiny – Společné cesty je česko-německý projekt výměn žáků, v němž mladí lidé pátrají po stopách společných dějin Česka a Německa. Na počátku stojí nucený odchod protestantů z Čech v 18. století. Mnozí členové bratrské obce tehdy přišli do Berlína a v dnešní čtvrti Neukölln nalezli nový domov. Vycházejíce z těchto událostí budeme zkoumat i další příběhy migrace a jejích protagonistů a se znalostí doby minulé se zároveň odvážíme pohlédnout do budoucnosti a odpovědět na otázku, jak bychom chtěli společně žít a jak by mohla vypadat naše společná budoucnost.

Události a místa, jež se s nimi pojí, budou zaznamenána v mapě. Postupně tak vznikne společná trasa putování představující lokality a příběhy migrace v minulosti a dnes na území Česka a Německa. Po dokončení bude možné trasu zobrazit v turistických aplikacích (Kamoot.de, Mapy.cz) a osobně ji absolvovat.


Naše nejnovější stanoviště:

České Budějovice

Nacházíme se v Českých Budějovicích, kde až do konce druhé světové války žila početná německá menšina. Němci sem přicházeli už od dob založení města ve 13. století, kdy byli do řídce osídlených českých oblastí povoláváni lidé z německojazyčných oblastí, aby zde pracovali např. v hornictví. V 16. století v Českých Budějovicích dokonce získali nad českým obyvatelstvem převahu a zastávali významné pozice ve vedení města. Národnostní otázka se stala tématem ale až v 19. století, kdy docházelo k emancipaci českého národa. To znamená, že sílilo volání po samostatném národu a osvobození od politické vlády Habsburků.

(C) Südböhmisches Museum in Budweis, Sammlung Geschichte, Fond "S". / Zdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, podsbírka historie, fond „S“.
(C) Südböhmisches Museum in Budweis, Sammlung Geschichte, Fond „S“. / Zdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, podsbírka historie, fond „S“.

Na cestě sdílenými dějinami

Náš harmonogram

Prosinec 2020

Česko-německé setkání učitelů

Gruppenfoto de Lehrkräftetreffens Online
Učitelé z Česka a Německa se sešli online, aby se seznámili a vyzkoušeli si metody a možnosti mezinárodních výměn ve virtuálním prostoru. Tím byl projekt oficiálně zahájen.

#

Online

Prosinec 2020

Vzniká web

Bild der ahoj.grenzgänger-berlin.de Webseite

Výsledky projektu budou veřejnosti představeny formou webu s interaktivní mapou, který se v průběhu doby bude plnit informacemi.

#

ahoj.grenzgaenger-online.de

Červen 2021

Česko-německé setkání žáků

Účastníci se seznámí a získají první zkušenosti s komunikací napříč hranicemi.

#

Online

Srpen 2021

Přípravný víkend & průzkum trasy putování

Mezinárodní výměnu je třeba dobře připravit. Organizační tým se proto setká přímo v terénu, aby prozkoumal okolí trasy.

#

Praha & České Švýcarsko

Polovina září 2021

1. setkání

Účastníci projektu se společně vypraví po stopách, které uprchlíci z Čech zanechali v Praze v minulosti a dnes.

#

Praha

Začátek října 2021

2. setkání

Účastníci projektu putují po trase, jíž procházeli čeští náboženští exulanti v 18. století, a zkoumají jejich stopy. Na cestě hovoří s lidmi, kteří mají zkušenost s nuceným odchodem či migrací, respektive s lidmi, kteří s nimi (spolu)pracují.

#

České Švýcarsko

Polovina/konec října 2021

3. setkání

Účastníci projektu si důkladně prohlédnou Berlín a posvítí si na jeho roli v kontextu migrace v minulosti a dnes. Německou metropoli zároveň zakusí jako cíl (svého) putování. Společně doplní digitální verzi trasy.

#

Berlín

Říjen/listopad 2021

Finalizace trasy putování

Získané poznatky budou představeny formou interaktivní turistické mapy. V ní budou zaznamenána místa, která vyprávějí příběhy o migraci a jejích protagonistech.

#

ahoj.grenzgaenger-online.de

O nás

Grenzgänge

grenzgänge bietet ein vielschichtiges Angebot rund um die Themenkomplexe Migration und Teilhabe und globale Zusammenhänge. Neben den beliebten thematischen Stadtrundgängen und Hafenrundfahrten gehören auch Workshops, Seminare und Projekte mit Schulen im Stadtraum zum Programm. Grenzgänger will Grenzen hinterfragen, neue Perspektiven aufzeigen und dabei die Grenzen des eigenen Tellerrands überschreiten!

www.grenzgaenge.net

Pragkontakt

Spolek Pragkontakt pomáhá německojazyčným školním i jiným skupinám s plánováním a realizací školních výletů a studijních nebo vzdělávacích pobytů v Praze a jejím okolí. Cílem Pragkontaktu je umožnit skupinám hlubší poznání Prahy a České republiky.

www.pragkontakt.eu

Ve spolupráci s

Johanna Eck Schule

  • Berlín

Gymnázium J. V. Jirsíka

  • České Budějovice

Archiv im Böhmischen Dorf

Archiv podporovaný naším spolkem podává svědectví o 280 letech dějin migrace. Dokumentuje život českých uprchlíků a jejich potomků v Českém Rixdorfu a dalších čtvrtích dnešního Berlína. Projekt Sdílené dějiny – Společné cesty podporuje zprostředkováním informací a při vytváření tematických programů.

  • Berlín

Wir werden gefördert von